Jak pozbyć się problemu z kłopotliwym zadłużeniem?

3 września 2017 - bankowość

Zadłużenia powstają nie jedynie na skutek obowiązków kredytowych w bankach. Nieraz wierzycielami są też osoby prywatne, które udostępniają pomocy finansowej z słusznym zabezpieczeniem. Jakim? Przeważnie są to rozmaitego rodzaju weksle. To naturalnie na tych dokumentach warto się skupić sprawdzając zagadnienie jakim jest coraz to popularniejszy w ostatnim czasie skup weksli. Na czym polega ta usługa? Kto ją świadczy i jakie są tego korzyści?

Skup weksli od osób fizycznych

Każda pełnoletnia jednostka, która nie ma ograniczonej zdolności do czynności legislacyjnych ma prawo emitować własne weksle. To oczywiście z ich użyciem dopuszczalne jest:

•             opłacenie faktury vat;

•             zabezpieczenie pożyczki lub umowy pożyczkowej;

•             zabezpieczenie dotacji unijnych czy też państwowych;

•             udostępnić gwarancji.

Skup weksli własnych lub też od osób fizycznych jest zachwycającą usługą dla wierzycieli, jakich dłużnicy używając jako środka płatniczego weksla nie wywiązują się z założonych zobowiązań. W owym czasie specjalne firmy odkupują takie zobowiązania od przedsiębiorców za mniejszą sumę stając się jednocześnie nowym wierzycielem osoby dłużnej.

Istnieją też weksle in blanco

Jest to dosyć charakterystyczny rodzaj weksla, jaki definiowany jest mianem „gołego”. Firmy, w ofercie których odkryć wolno skup weksli in blanco posiadają wybitnie precyzyjne wymagania wobec potencjalnych kontrahentów. Nieraz na przykład nie godzą się na zakup weksla bez stworzonej do niego deklaracji wekslowej.

Kto ma prawo skorzystać z usługi skupu weksli?

•             wierzyciele posiadający weksle, których termin płatności upłynął;

•             wierzyciele wypowiadający umowę ochronioną wekslem;

•             wierzyciele, których dłużnicy nie wykupili weksla w pełni;

•             wierzyciele, jakich dłużnicy nie reagują na koncyliacyjne propozycje ugody;

•             wierzyciele po bezowocnym procesie windykacyjnym.

Zdaniem agentów korporacji skupujących weksle ich klientami przeważnie są przedsiębiorcy, którzy próbują odebrać środki z niezapłaconych faktur. Dzięki temu nie muszą mrozić pieniędzy i ponosić strat związanych z czynnościami windykacyjnymi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *